Miłość, a rodzina.

Bóg obdarza Miłością serca naszych rodziców, to daje nam zaledwie przebłysk Miłości, którą posiada dla nas w Swoim Boskim Sercu. Dziecko, które jest karmione czystą Miłością rodziców, jest błogosławione, gdyż …

9 Grudzień 2012

Czy kocham wybiórczo? Iz44,6 Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. Św. Ojca Pio W …