4 Grudzień 2012

Kiedy i dlaczego moja Miłość się zmienia? Kpł19,15 Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. …