31 Grudzień 2012

Czy odrzucam pokorną Łaskę Miłości Pasterza, woląc berło kłamstwa? Mt2.1-2 Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie …