31 Grudzień 2012

 • Czy odrzucam pokorną Łaskę Miłości Pasterza, woląc berło kłamstwa?
 • Mt2.1-2 Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.

  Św. Ojca Pio
  Palma chwały jest zarezerwowana tylko dla tego, kto walczy mężnie aż do końca. Rozpocznijmy więc naszą świętą walkę. Bóg będzie nam towarzyszył i ukoronuje nas wiecznym triumfem

  Tomasz a Kempis
  Pokorne poznanie siebie pewniej prowadzi do Boga niż głębokie roztrząsania naukowe.

  Św. Augustyn
  Tyś także sprawiał, że nie chciałem więcej, niż dawałeś, i że moje karmicielki chciały mnie obdarzyć tym, czego im udzielałeś. Kochając mnie zgodnie z Twoim postanowieniem, chętnie dawały mi to, co od Ciebie miały w obfitości. Im także wychodziło na dobre, co mnie przynosiło pożytek — pożytek, który nie był z nich, lecz tylko przez nie.

  Św. Jan od Krzyża
  Dusza miłująca nie nuży siebie, ani innych.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście.

  Wszyscy mamy swoje pokusy. (święty Rafał od św. Józefa)