30 Grudzień 2012

Czy wiedziałem, że noszenie miecza ma swoje znaczenie? J7.37-38 Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej …