Głos Prawdy jest Miłością.

Zbyt wiele jest w nas uprzedzeń, które są jak strzały, wyrządzające krzywdę Miłości. Głos Prawdy jest Miłością. Musimy po prostu pozostać mocni, uprzejmi, a gdy będą nas spotykać prześladowania, milczmy.

Dziś Godzina Łaski

W roku 1947, zapowiadając Swe zjawienie się na dzień 8 grudnia, ogłosiła, iż czas ten, pomiędzy 12 a 13-tą, wyznaczy godzinę szczególnej łaski dla świata. Powiedziała: “Jestem Niepokalane Poczęcie… Jestem …

8 Grudzień 2012

Czy pamiętam o tym, że Miłość to dar, dar dla wszystkich? Ps106,1 Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Św. Ojca Pio Bogu się służy tylko wówczas, …