Poznanie

Wymagaj największego szacunku w godzinach i w miejscach, gdzie udziela się pouczeń. Spraw, by do większego dobra przyczyniło się nawet to zło, które zauważasz. Wszelkie działanie i każde poznanie ma …

10 Grudzień 2012

Czy powstrzymuję moją Miłość przed dotarciem do tych, którzy mnie skrzywdzili? Jr23,5 Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, …