Poznanie

Wymagaj największego szacunku w godzinach i w miejscach, gdzie udziela się pouczeń.

Spraw, by do większego dobra przyczyniło się nawet to zło, które zauważasz.

Wszelkie działanie i każde poznanie ma się zamienić w dobro, przechodząc przez prawy osąd i wolę.