Źródło Życia

Gdzie jest pierwsze źródło wody, która wypełnia ziemię i daje życie? Prz4.23 Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Syr21.13 Wiedza mędrca jak potop rozlewać …

3 Grudzień 2012

Czy jestem jeszcze godzień Miłości? J6.68 Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Św. Ojca Pio Kiedy jesteś poniżany, rób tak, jak to robią zimorodki, które siadają na …