Źródło Życia

Gdzie jest pierwsze źródło wody, która wypełnia ziemię i daje życie?

Prz4.23 Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.

Syr21.13 Wiedza mędrca jak potop rozlewać się będzie, a rada jego jak żywe źródło.

Mdr15.3 Ciebie znać – oto sprawiedliwość doskonała; pojąć Twą moc – oto źródło nieśmiertelności.

Mdr14.12 Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia.

J7.37 Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!

Jk3.12 Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody.

Ap21.6 Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.