Kochać

Kochać Boga i bliźniego-każdego to zgodne z Wolą Bożą. Wasza Miłość nie może polegać na zwykłych słowach wypowiadanych przez wasze usta, lecz na czymś, co pochodzi z waszych serc. Wasza …

6 Grudzień 2012

Czy żyję Miłością tak jak tego chce Jezus? Rz15,2 Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania. Św. Ojca Pio …