Kochać

Kochać Boga i bliźniego-każdego to zgodne z Wolą Bożą.

Wasza Miłość nie może polegać na zwykłych słowach wypowiadanych przez wasze usta, lecz na czymś, co pochodzi z waszych serc. Wasza Miłość musi żyć i działać.

Wszystko, co robicie, czyńcie sercem, z Miłością.