26 Grudzień 2012

Czy pałam do złota i srebra uczuciem przewyższającym należną cześć Bogu? Iz9.5 Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny …