27 Grudzień 2012

Czy zdaję sobie sprawę, że zostanę wezwany przed tron Najwyższego, aby zdać sprawę ze swojego sposobu życia, życia w Miłości? Iz9.12 Ale naród nie nawrócił się do swego Karciciela ani …