30 Grudzień 2012

 • Czy wiedziałem, że noszenie miecza ma swoje znaczenie?
 • J7.37-38 Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

  Św. Ojca Pio
  Trudno jest stać się świętym. Trudno, owszem, ale nie jest to niemożliwe. Droga doskonałości jest długa, jak długie jest Życie każdego człowieka. Pociechą jest odpoczynek na trasie; jednakowoż zaraz po odpoczynku trzeba szybko wstać i udać się w dalszą drogę

  Tomasz a Kempis
  Do każdej doskonałości w życiu miesza się coś niedoskonałego, a żadne dociekanie nie jest wolne od cienia.

  Św. Augustyn
  Udzielałeś bogactw, jakich nie odmawiasz nawet najniższym częściom Twego stworzenia.

  Św. Jan od Krzyża
  Wyzuj się ze wszystkich rzeczy i nie miej upodobania w doczesności, a odkryje twa dusza dotąd nie znane skarby.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

  Aby upomnienie przyniosło owoc, musi kosztować, a w sercu nie może być nawet cienia emocji. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)