Dziś – porzućmy nasz grzech

Dziś – porzućmy nasz grzech, nawróćmy się z głębi serc i przyrzeknijmy żyć w Miłości, w Jedności i Pokoju, będziemy żyli, a Dobry Bóg już więcej nie wspomni naszych grzechów.

Dzięki mojemu ponownemu narodzeniu i oddaniu się Woli Bożej, Duch Święty dokona cudów.

Jak to się dzieje, że tak niewielu z nas prosi o Ducha Świętego i Jego dary?