23 Grudzień 2012

 • Czy powinienem stawiać warunki Miłości?
 • Flp2.8 Jezus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

  Św. Ojca Pio
  Niech [gwiazda] wiary prowadzi również i nas, a my – pewni – idziemy za jej światłem drogą, która prowadzi nas do Boga, do Jego ojczyzny tak, jak i święci Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę – symbol wiary – dochodzą do upragnionego miejsca

  Tomasz a Kempis
  Im kto bardziej skupiony w sobie, a do głębi przepojony prostotą, tym więcej, tym wznioślejsze sprawy bez trudu pojmuje, bo otwiera się na przyjęcie z góry światła mądrości.

  Św. Augustyn
  Nie prawuję się więc z Tobą. Bo dobrze wiem: jeśli na nieprawości będziesz patrzył, Panie, o, Panie, któż się ostoi?

  Św. Jan od Krzyża
  Miej zawsze ufność w Bogu, ceniąc w sobie i w twych siostrach to tylko, co Bóg ceni, to jest skarby duchowe.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.

  Wszystko jest tak wielkie. Podnosząc szpilkę z miłości, można zbawić duszę. Tylko Jezus może nadać taką wartość naszym czynom. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)