Gdy dajemy świadectwo o Twojej Miłości o Dobry Boże

Gdy dajemy świadectwo o Twojej Miłości o Dobry Boże, wypędzają nas i rzucają się na nas gwałtownie, aby nas zmusić do milczenia.

Kiedy Jonasz wołał w ucisku, odpowiedziałeś mu Boże.

Czy dziś, mój Boże, nasza skarga nie została jeszcze usłyszana? Czy nie dotarła do Twoich Uszu? Czy na zawsze mamy pozostać w tej ciemności?