Szatan nie okazuje pokory.

Niemożliwe jest, aby szatan okazał pokorę.

Szatan jest arogancki, dumny, przewrotny i pełen miłości własnej i nienawiści.

Kiedy modlimy się za tych, którzy obrażają Boga i którzy ranią Jego dzieci, możemy powodować straszne cierpienia szatana, który poluźnia władzę, jaką ma nad osobami, za które się modlimy.