co nad to jest, od złego pochodzi.

Kocha się lub nienawidzi. Nie można trochę kochać, gorzej lub lepiej.

Grzech jest zły. Nie można tłumaczyć grzechu dobrą intencją.

Dobra szczera intencja. Najtrudniej osądzić dobro, gdy intencja jest zła.