25 Styczeń 2014

  • Czy kocham Jezusa, ponieważ akceptuję Jego Słowo i oddaję Mu cześć poprzez wyznawanie Prawdy?
  • J 10.11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

    Tomasz a Kempis
    Teraz jest czas drogocenny.

    Św. Augustyn
    Ale wtedy w teatrach uczestniczyłem w radości kochanków, gdy występnie radowali się sobą, chociaż to się tylko fikcyjnie rozgrywało na scenie.