24 Styczeń 2014

Czy jestem posłuszny Słowu Jezusa we wszystkich rzeczach odnoszących się do Prawdy? J 12.46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. …