30 Styczeń 2014

Czy zły duch kusi mnie do wszelkich nieprawości? Iz 57.15 Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię Święty: Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem …