30 Styczeń 2014

  • Czy zły duch kusi mnie do wszelkich nieprawości?
  • Iz 57.15 Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię Święty: Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone.

    Tomasz a Kempis
    Staraj się żyć tak, abyś w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać.

    Św. Augustyn
    Chociaż bowiem człowiek, który się smuci cudzym cierpieniem, zasługuje na pochwałę za swe miłosierdzie, wolałby on przecież, jeśli jego współczucie jest szczere, żeby nie istniała przyczyna jego smutku.