31 Grudzień 2013

Czy jestem wierny Jezusowi? Iz 49.8 Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla …

30 Grudzień 2013

Czy czczę Najświętszą Eucharystię, nie jako symbol, ale jako Ciało Jezusa? J 15.4 Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, …

29 Grudzień 2013

Czy wybieram Miłosierną Rękę Jezusa zamiast oszustw i nikczemnego morderczego uścisku, który zły duch stosuje wobec słabych? Ps 72.12 Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich – zgodnie z …

28 Grudzień 2013

Czy moje serce wkrada się niepokój, gdy czas radości jest już bardzo bliski? Jk 2,5 Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze …

27 Grudzień 2013

Czy jestem samotny, gdyż nie znam Jezusa? Ps 72.13 zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich. Św. ojciec Pio Pan Jezus za pośrednictwem aniołów zwołuje ubogich i …

26 Grudzień 2013

Czy modlę się o Błogosławieństwo i Miłosierdzie Boże? Jk 4.17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Św. ojciec Pio Pan Jezus od narodzenia wskazuje na nasze zadanie, …

25 Grudzień 2013

Dlaczego Jezus miałby przekazywać jedno znaczenie Swojego Słowa jednej osobie, a inne znaczenie komuś innemu? Ap 3.7.11 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz …

24 Grudzień 2013

Czy wiem, że Słowo Boga jest proste, aby wszyscy ludzie, w tym ci, którzy urodzili się z niewielkim intelektem, jak i ci, bez jakiejkolwiek znajomości Boga, mogli zrozumieć to, o …

23 Grudzień 2013

Czyż nie wiem, że Słowo Boga jest wieczne? 1 Krn 16.31 Niech cieszy się niebo i ziemia raduje. Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Św. ojciec Pio Niech [gwiazda] wiary …

22 Grudzień 2013

Czy zamiast Miłości płynie w moich żyłach nienawiść, spowodowana przez grzech pychy? Ps 6.2 Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości. Św. ojciec Pio …

21 Grudzień 2013

Czy korzystam z Daru miłości do przekazywania Prawdy? Mt 7.24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na …

20 Grudzień 2013

Czy wiem, że popełniam poważny błąd gdy próbuję zmusić innych zadręczając ich używając Świętego Słowa Boga? Ga 1.4 (Jezus) wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego …

19 Grudzień 2013

Czy tak interpretują Słowo Boże, aby dostosować je do swoich pragnień? Ps 66.12 Kazałeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę: ale wyprowadziłeś nas na wolność. Św. …

18 Grudzień 2013

Czy nigdy nie zapomnę jak wielkie jest Miłosierdzie Jezusa, gdyż zawsze jest nadzieja dla tych, którzy od Niego odpadli? Mdr 10.8 Gdy bowiem zboczyli z drogi Mądrości, nie tylko tę …

17 Grudzień 2013

Czy błagam o Boże Miłosierdzie za innych? Mdr 9.4 dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! Św. ojciec Pio Gdy chodzi …

16 Grudzień 2013

Czy poproszę Jezusa przez Jego Miłość do nas wszystkich, aby okazał miłosierdzie tym, którzy odrzucą Jego podczas gdy staną przed nim w dniu Ukazania Sumienia? Ef 4.24 Przyobleczcie się w …