1 Grudzień 2013

Czy staram się o Moje Miłosierdzie, o prawdziwą spowiedź? 1 Tes 5.15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Św. …