21 Grudzień 2013

Czy korzystam z Daru miłości do przekazywania Prawdy? Mt 7.24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na …