9 Grudzień 2013

Czy pozwalam Jezusowi przygotować mnie do Życia Wiecznego, jakie mi obiecał? J 10.16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać …