28 Grudzień 2013

Czy moje serce wkrada się niepokój, gdy czas radości jest już bardzo bliski? Jk 2,5 Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze …