17 Grudzień 2013

Czy błagam o Boże Miłosierdzie za innych? Mdr 9.4 dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! Św. ojciec Pio Gdy chodzi …