12 Grudzień 2013

Czy wyznałem już wszystkie swoje grzechy Jezusowi? Ga 4.9 Teraz jednak, gdyście Boga poznali i, co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod …