24 Grudzień 2013

 • Czy wiem, że Słowo Boga jest proste, aby wszyscy ludzie, w tym ci, którzy urodzili się z niewielkim intelektem, jak i ci, bez jakiejkolwiek znajomości Boga, mogli zrozumieć to, o czym On do mnie mówi?
 • Flp 4.5 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

  Św. ojciec Pio
  Twój zapał niech nie będzie przykry, niech nie będzie uciążliwy, niech nie będzie pełen uporu, ale wolny od wszelkich przerysowań; niech będzie pogodny, łaskawy, miły, spokojny i podnoszący na duchu. O moja dobra córko! Któż nie widzi kochanego, małego Dzieciątka Betlejemskiego, na spotkanie którego idziemy, przygotowując się; któż nie widzi, pytam się, Jego nieporównywalnej miłości do dusz? Przychodzi Ono, aby umrzeć dla naszego zbawienia i jest takie pokorne, .słodkie i zasługujące na miłość

  Tomasz a Kempis
  Biada nam, że tak szybko skłaniamy się do spoczynku, jakbyśmy osiągnęli już pokój i bezpieczeństwo, choć w naszym postępowaniu nie widać jeszcze śladu świętości.

  Św. Augustyn
  Tak naprawdę potrzeba mi było pokarmu wewnętrznego, Ciebie samego, Boże mój — ale tego głodu nie uświadamiałem sobie.