27 Grudzień 2013

 • Czy jestem samotny, gdyż nie znam Jezusa?
 • Ps 72.13 zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich.

  Św. ojciec Pio
  Pan Jezus za pośrednictwem aniołów zwołuje ubogich i prostych pasterzy, aby się im objawić. Woła także mądrych za pośrednictwem ich wiedzy. I wszyscy, poruszeni wewnętrznym wpływem Jego łaski, biegną do Niego, aby Go adorować. Wzywa również nas wszystkich przez Boskie natchnienie i oddaje się nam przez swoją łaskę. Ile razy zapraszał serdecznie również i nas? A jak szybko my Mu odpowiedzieliśmy? Mój Boże! Rumienię się i czuję się zawstydzony, mając dać odpowiedź na tak postawione pytanie

  Tomasz a Kempis
  Bardzo szybko będzie tu po tobie, popatrz więc trochę inaczej na swoje istnienie.

  Św. Augustyn
  Nic więc dziwnego, że dusza moja chorowała, okryła się wrzodami i rozpaczliwie pragnęła ocierać się w świecie zewnętrznym o coraz to nowe wrażenia.