26 Grudzień 2013

 • Czy modlę się o Błogosławieństwo i Miłosierdzie Boże?
 • Jk 4.17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.

  Św. ojciec Pio
  Pan Jezus od narodzenia wskazuje na nasze zadanie, które polega na tym, aby gardzić tym, co świat kocha i o co zabiega

  Tomasz a Kempis
  Może wówczas byłaby jeszcze nadzieja poprawy i duchowego rozwoju.

  Św. Augustyn
  Nie, im bardziej mi ich brakowało, tym większą do nich odczuwałem niechęć.