25 Grudzień 2013

 • Dlaczego Jezus miałby przekazywać jedno znaczenie Swojego Słowa jednej osobie, a inne znaczenie komuś innemu?
 • Ap 3.7.11 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!

  Św. ojciec Pio
  Żyj radosna i odważna – przynajmniej w wyższej części duszy – pośród prób, na które wystawia cię Pan. Żyj radosna i odważna, powtarzam, ponieważ anioł, przepowiadający narodzenie naszego maleńkiego Zbawiciela i Pana, zwiastuje, śpiewając i obwieszczając, radość, pokój i szczęśliwość ludziom dobrej woli, aby nie było nikogo, kto nie wiedziałby, że aby przyjąć to Dziecię, wystarczy być człowiekiem dobrej woli

  Tomasz a Kempis
  Przydałoby się wrócić na nowo do nowicjatu, by nas znów prowadzono za rękę i zaprawiano do dobrego.

  Św. Augustyn
  Nie garnąłem się do pokarmów niezniszczalnych. Nie znaczy to, że byłem nimi przesycony.