23 Grudzień 2013

 • Czyż nie wiem, że Słowo Boga jest wieczne?
 • 1 Krn 16.31 Niech cieszy się niebo i ziemia raduje. Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.

  Św. ojciec Pio
  Niech [gwiazda] wiary prowadzi również i nas, a my – pewni – idziemy za jej światłem drogą, która prowadzi nas do Boga, do Jego ojczyzny tak, jak i święci Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę – symbol wiary – dochodzą do upragnionego miejsca

  Tomasz a Kempis
  Do czego to dojdzie na koniec, kiedy tak wcześnie tracimy żar serca?

  Św. Augustyn
  Szukałem przedmiotu miłości. Samo bowiem kochanie kochałem, a gardziłem bezpieczeństwem, drogami bez wilczych dołów.