12 Styczeń 2014

Czy dokonuję podziałów, nieufności i nienawiści? Ef 3.20-21 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie …