17 Styczeń 2014

Czy swoją wolną wolę mogę oddać Bogu jedynie gdy uznam siebie niegodnym stanąć przed Nim, Wszechmocnym? Flp 2.8 Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i …