17 Styczeń 2014

  • Czy swoją wolną wolę mogę oddać Bogu jedynie gdy uznam siebie niegodnym stanąć przed Nim, Wszechmocnym?
  • Flp 2.8 Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

    Tomasz a Kempis
    A kiedy nadejdzie już ta ostatnia godzina, zaczniesz zupełnie inaczej patrzeć na całe swoje minione życie i będziesz żałował, żeś był tak niedbały i tak słaby.

    Św. Augustyn
    Wszystko by zatem wypływało ze strumienia przyjaźni.