25 Styczeń 2014

Czy kocham Jezusa, ponieważ akceptuję Jego Słowo i oddaję Mu cześć poprzez wyznawanie Prawdy? J 10.11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Tomasz a Kempis …