14 Styczeń 2014

Czy chcę poddać swoją wolę Bogu, w Jego szczęściu i cierpieniu ziemskim? Wj 23.8 Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych. Tomasz a …