13 Styczeń 2014

Czy atakuję naturalne prawo miłości, stworzone przez Boga Ojca, aby doprowadzić innych do straszliwego bólu? Kol 3.17 Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia. Tomasz a Kempis Wieczorem …