7 Styczeń 2014

Czy gdy kocham drugą osobę czuję w sercu radość? J 3.16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale …