7 Styczeń 2014

  • Czy gdy kocham drugą osobę czuję w sercu radość?
  • J 3.16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

    Tomasz a Kempis
    Gdybyśmy choć jeden dzień dobrze przeżyli na świecie!

    Św. Augustyn
    W im mniejszym stopniu człowiek ten jest wolny od takich namiętności, tym bardziej go owe widowiska poruszają.