6 Styczeń 2014

Czy wyrywam moje wady zawczasu jak chwast? Łk 2.10 Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Tomasz a Kempis …