6 Styczeń 2014

  • Czy wyrywam moje wady zawczasu jak chwast?
  • Łk 2.10 Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu.

    Tomasz a Kempis
    Długie życie nie zawsze ulepsza człowieka, a często tylko zwiększa rozmiar winy.

    Św. Augustyn
    Ogląda sztuki teatralne właśnie po to, żeby się smucić; smutek jest tym, czego w nich szuka. Czyż to nie obłęd godny zadziwienia?