12 Styczeń 2014

  • Czy dokonuję podziałów, nieufności i nienawiści?
  • Ef 3.20-21 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

    Tomasz a Kempis
    Gdy nadejdzie ranek, pomyśl, że nie doczekasz wieczora.

    Św. Augustyn
    Jeśli zaś owe ludzkie klęski dawne albo urojone tak są odgrywane, że widz się nimi nie smuci, to odchodzi on rozczarowany i krytykuje przedstawienie.