24 Styczeń 2014

  • Czy jestem posłuszny Słowu Jezusa we wszystkich rzeczach odnoszących się do Prawdy?
  • J 12.46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.

    Tomasz a Kempis
    Jeśli ty sam nie troszczysz się teraz o siebie, któż potem zatroszczy się o ciebie?

    Św. Augustyn
    Obecnie też się przecież lituję.