23 Styczeń 2014

  • Co widzę gdy rozejrzę się wokoło?
  • Ga 6.9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.

    Tomasz a Kempis
    Lepiej zawczasu przewidywać i póki czas dobrze czynić, niż zdawać się na cudza pomoc.

    Św. Augustyn
    Lecz chroniąc się pod skrzydła Boga mego, Boga ojców naszych, chwalebnego, wywyższonego na wieki wieków, strzeż się, duszo moja, nieczystości.