22 Styczeń 2014

  • Czy widzę radość, miłość i życzliwość, czy przeciwdziałanie poprzez nienawiść?
  • Zach 8.13 Gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły!

    Tomasz a Kempis
    Nie licz na przyjaciół i bliskich i nie odkładaj spraw zbawienia na nieokreśloną przyszłość, bo szybciej, niż sądzisz, ludzie zapomną o tobie.

    Św. Augustyn
    Czasem dobrze jest lubić smutek.